Robot-Coupe engagerar sig i hållbar utveckling - Robot Coupe

Access - Restriced area (CAD-ritningar, manualer m.m.)

Logga in

Access - After-sales service

FÅ TILLGÅNG TILL KUNDSERVICE
DOKUMENTATION DOKUMENTATION

Access - Restriced area (CAD-ritningar, manualer m.m.)

Logga in

Access - After-sales service

FÅ TILLGÅNG TILL KUNDSERVICE
Startsida Hållbart företagande

Hållbart företagande

Vi är fast beslutna att bli ännu bättre på att uppfylla världens alla marknaders krav på effektivitet, prestanda, användarvänlighet och hållbarhet. Därför är innovation och utveckling centrala begrepp i vår verksamhet.
Hållbara produkter och produktion för minskad miljöpåverkan
Prestanda och säkerhet bortom de allra högst ställda kraven.
Återvinning, 100% av våra produkter kan repareras och återvinnas
till mer än 95%.
Miljö- och hållbarhetsfrågor i samarbete med underleverantörer, som alla finns i Europa.

Engagemang för hållbarhet och kvatlitet

Sedan decenium tillbaks arbetar Robot-Coupe med frågor om socialt ansvarstagande, vilket kretsar kring fyra teman.
Design Konstruktion för lång hållbarhet
 • Material av hög kvalitet för lång hållbarhet.
 • Kombinerar prestanda med energibesparing.
 • Samtliga produkter kan repareras till 100%.
 • Reservdelar tillhandahålls 10 år efter att en produkt utgått.
Tillverkning Etik- och socialt ansvar:
 • Följer de strängaste kraven.
 • Tillämpar ROHS-direktivet (Restriction Of Hazardous Substances) och integrerar kommande normer, bl.a. EuP (Energy Using Product).
 • Väljer Europeiska partners för minskad miljöpåverkan.
Miljö Hållbarhet
 • Reducering av förpackningsmaterial för minskat avfall.
 • Effektiva produkter för minskat svinn i yrkesköket.
 • Åvervinningsbara produkter till mer än 95%.
 • Program för insamling och återvinning.
Medarbetare Socialt företagande:
 • Program för individuell utveckling.
 • Följer direktiven från arbetstagarorganisationer.
 • Samarbetar och driver frågor rörande CSR (Corporate Social Responsibility).
Mer information och kanske en demonstration Registrera dig så kontaktar vi dig*

(*) Helt utan kostnad, ingent åtagande.

Vilken lösning och
maskin passar dig bäst ?

Produktguiden hjälper dig

Vill du registrera
din maskin?

Registrera genom att ange maskinens serienummer